RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest BDR Budarex Dariusz Pietraszko z siedzibą w Białowieży (17-230), ul. Ogrodowa 8 (dalej: „Administrator”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@budarex.pl lub pisząc na adres pocztowy administratora.

Cele przetwarzania

1. Udzielenie odpowiedzi na wiadomości przesyłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Administratora;

2. Podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy np. przesłania na Twoją prośbę dopasowanej do Twoich potrzeb oferty usług Administratora;

3. Przesyłania Tobie treści marketingowych, w zależności od tego, który kanał komunikacji wybrałeś, do kontaktu telefonicznego lub do kontaktu mailowego, w celu prezentacji ofert i warunków handlowych oraz przesyłania spersonalizowanych informacji o produktach i usługach Administratora.

Podstawa prawna

1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. budowaniu i rozwijaniu relacji z naszymi klientami oraz dążeniu do sprzedaży towarów i usług.

2. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia na Twoją prośbę działań przed jej zawarciem.

3. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. Twojej zgody udzielonej w zakresie otrzymywania treści marketingowych.

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomość, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od końca miesiąca, w którym nastąpił ostatni kontakt. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane przez okres potrzebny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub wskazany w treści odrębnego oświadczenia o udzieleniu zgody, w każdym przypadku jednak nie dłużej niż do czasu jej odwołania.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak firmy dostarczające i obsługujące wybrane systemy lub rozwiązania informatyczne, dostawcom usług marketingowych oraz innym spółkom z grupy BDR Budarex Dariusz.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:

1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,

3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

4. wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,

5. cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

6. wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie może w zależności od danego przypadku uniemożliwić nam udzielnie odpowiedzi na Twoją wiadomość, przeslanie naszej oferty lub treści marketingowych.

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

WYRAŻAM ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE POWIADOMIEN EMAIL

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail treści marketingowych od BDR Budarex Dariusz Pietraszko z siedzibą w Białowieży. W każdej chwili mogę wycofać zgodę, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

WYRAŻAM ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE POWIADOMIEŃ SMS/MMS

Wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień telefonicznych (SMS/MMS) zawierających treści marketingowych od BDR Budarex Dariusz Pietraszko z siedzibą w Białowieży. W każdej chwili mogę wycofać zgodę, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem.