Mieszkanie bez wkładu własnego

Jak wszyscy zdajemy sobie sprawę, budowa domu jest sprawą wielkiej wagi dla rodziny. Wiąże się również z ogromnymi wręcz kosztami. Koszty takiej budowy często uniemożliwiają rodzinom porzucenie wynajętych, starych mieszkań.

Wymagany wkład w budowę, remont lub przysposobienie mieszkania dla rodzin jest zazwyczaj zbyt duży.

Polski rząd chciał pomóc ustabilizować sytuację mieszkaniową Polaków.

Rozpoczął więc nowy program.

Program jest częścią Nowego Polskiego Ładu . Państwo gwarantuje wpłatę części wkładu własnego, ale o tym napiszemy niżej.

Teraz poruszymy kilka kwestii:

 • Od kiedy będzie działał program „Mieszkanie bez wkładu własnego”?
 • Co obejmuje i do jakiej kwoty?
 • Kto może zostać objęty jego działaniem?
 • Kilka innych kluczowych informacji
 • Zmiany w projekcie

Mieszkanie bez wkładu własnego – od kiedy?

Program zacznie działać ? Już jest aktywny.
Początek został zaplanowany na dzień 27 maja, rozpoczęcie przebiegło bez problemów.
Jest to świetna wiadomość, początek lata to dobry czas na przeprowadzenie budowy i prac wykończeniowych.

Co obejmuje „Mieszkanie bez wkładu własnego”?

Projekt to gwarancja wpłaty wkładu własnego.

Zostanie gwarantowane do 20% z kwoty do 100 tys. zł.

Okres minimalny to 15 lat .

Co więcej, będzie obejmowało kilka punktów:

 • Budowa domu jednorodzinnego (budowa, wykończenie, nabycie prawa własności gruntu lub jego części w celu budowy domu)
 • Nabycie prawa własności lokalu lub domu jednorodzinnego z jego wykończeniem
 • Koszty stanowiące koszt budowlany

Przy nabyciu mieszkania trzeba jednak pamiętać o ograniczeniu.
Gwarancja będzie ograniczona limitem ceny za m2.

W związku z tym, nie wszystkie lokale i nieruchomości zostaną objęte gwarancją.

Jest to ograniczenie celowe, mające na celu przeciwdziałaniu wzrostu cen mieszkań.

Kto może skorzystać? Dla kogo jest „Mieszkanie bez wkładu własnego”?

Osoby lub członkowie gospodarstwa nieposiadający innego mieszkania, lub domu.

Wyjątkiem są rodziny z dwójką lub większą ilością dzieci.


W zależności od liczby dzieci, posiadane mieszkanie nie powinno przekroczyć powierzchni:

 • 2 dzieci – 50 m2
 • 3 dzieci – 75 m2
 • 4 dzieci – 90 m2
 • 5 lub więcej dzieci – limit metrażowy nie dotyczy

Wiecie więc, dla kogo jest „Mieszkanie bez wkładu własnego”.

Mieszkanie bez wkładu własnego – kluczowe informacje

Oto kilka innych, kluczowych informacji:

 • Osoby starające się o gwarancję nie są ograniczone limitem wiekowym.
 • Program nie jest dofinansowaniem ani pożyczką, to gwarancja spłaty dla osób, które posiadają odpowiednią zdolność, jednak nie posiadają kwoty pokrywającej wkład własny.
 • W program włączona jest „spłata rodzinna”.
  Bank spłaci część kredytu, jeżeli w trakcie trwania projektu pojawi się:
  • drugie dziecko 20 tys.
  • trzecie i następne  dziecko – 60 tys.
 • W celu uniknięcia ryzyka kursowego, użyta zostanie polska waluta.

Wiecie już, dla kogo jest program „Mieszkanie bez wkładu własnego”.

Wiecie również, co obejmie i kiedy rozpocznie się.

Zmiany w projekcie

Dnia 17 maja, aby dostosować się do zmian na rynku, zaproponowano nowe zmiany:

 • Zmiana w zapisie dotyczącym gwarancji – zamiast przedziału 10-20%, gwarancja obejmie 20%. Przy wkładzie własnym 5% bank zagwarantuje 15% – w sumie 20%.
 • Kredytobiorcy z kredytem w stałej stawce będą traktowani preferencyjnie.
 • Umożliwienie osobom posiadającym pełną kwotę wkładu własnego skorzystanie ze spłaty rodzinnej. Możliwe tylko dla osób, które spełniają resztę w.w. warunków.
 • Zmiana wysokości wskaźnika cen nieruchomości – podniesienie wartości.