Technologia BIM w budownictwie

Budownictwo jest branżą, która coraz częściej stosuje nowoczesne technologie. W niej nie ma czasu na stanie w miejscu.
Tym razem powiemy co nieco o BIM.

O BIM było już dość głośno w 2014 roku, kiedy to Unia Europejska wprowadziła Ustawy 2014/24/EU i 2014/25/EU.

Z artykułu dowiecie się:

  • Jak wygląda wprowadzenie BIM w Polsce
  • Jakie korzyści niesie wprowadzenie BIM
  • BIM, czyli oszczędność czasu i pieniędzy

Zacznijmy jednak od pytania, które z pewnością już sobie zadaliście.

Co to jest BIM?

Co to jest technologia BIM?

BIM – (z ang. building information modeling) – jest to technologia pozwalająca na stworzenie cyfrowego modelu projektu. Ale nie tylko! Pozwala odwzorować fizyczne właściwości obiektu. Kolejnym ważnym czynnikiem jest sprawdzenie funkcjonalności budynku.

Zakres BIM sięga od fazy projektowania do budowy, eksploatacji i zarządzania nim. Każda zmiana odbija się na całym projekcie, prowadząc do jego natychmiastowej korekcji.

Według wyżej wspomnianych ustaw, zamawiający ma prawo wymagać użycia BIM podczas składania zamówień publicznych.

BIM w budownictwie – wprowadzanie w Polsce

Pierwsze raporty naszego kraju pojawiły się w 2020 roku, natomiast wprowadzanie BIM zostało rozpoczęte na początku roku 2022. Rząd powołał w tym celu specjalną Grupę roboczą ds. BIM.

Od początku roku odbyła dwa posiedzenia. 7 kwietnia, na pierwszym z nich, skupili się na prezentacji Mapy Drogowej wprowadzania BIM. Na swoim drugim spotkaniu, które odbyło się dnia 5 maja tego roku, Grupa omawiała strategie zastosowane w Czechach. Wytypowali również jakie obszary powinny być wzięte pod uwagę przy wprowadzaniu.

Państwo będzie w tym wypadku nie tylko regulować procesy budowy. Skoro dotyczy on projektów obiektów publicznych, oznacza to, że będzie również klientem.

Plan zakłada, że technologia BIM będzie obowiązkiem w realizacjach obiektów publicznych do 2030 roku.

Jakie korzyści niesie wprowadzenie technologii BIM?

Teraz omówimy, co BIM wniesie do budowy obiektów publicznych.

Pierwszą rzeczą jest precyzja. BIM pomoże lepiej niż dotychczas oszacować liczbę potrzebnych materiałów i pracy. Więc pozwoli pośrednio na lepsze szacowanie kosztów.

Istotne jest również to, że projekt może zostać przetestowany pod względem korzyści, jak i zagrożeń.

Wszyscy uczestnicy projektu pracują na jednym modelu. Mogą śledzić projekt w czasie rzeczywistym. Wszelkie niespójności i kolizje różnych procesów i zespołów mogą zostać przewidziane i zniwelowane.

BIM, czyli oszczędność czasu i pieniędzy

Wiecie jakie korzyści da wprowadzenie BIM.

Raz jeszcze musimy podkreślić zalety, dlaczego są tak ważne?

U fundamentów BIM leży oszczędność czasu i pieniędzy, to jego kluczowe założenia.

Dzięki poprawieniu procesu planowania i współpracy, projekty z pewnością będą realizowane szybciej, mniejszym nakładem pracy. W końcu chodzi tu o niejakie przewidywanie przyszłości.
Skoro większość problemów zostanie przewidziana, dużo problematycznych sytuacji nie nastąpi. Scenariusze, gdzie wszelkie materiały, czas i praca, które normalnie zostałyby „zmarnowane”, nigdy się nie wydarzą.

Wiecie już co to jest technologia BIM. Poznaliście również jakie niesie ze sobą korzyści.