Budowa domu, a zmiany w prawie budwlanym 2022

W 2020 roku znowelizowano Ustawę Prawo budowlane, część przepisów weszła w życie w roku ubiegłym, a część z nich wraz z nastaniem 2022 rok.

Co się zmieniło? Czy są to zmiany istotne czy powierzchowne?

I w jakim zakresie dotyczą osób, które marzą o budowie własnego domu? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć poniżej.

Po pierwsze

Znowelizowane prawo pozwala na złożenie wniosku o pozwolenie na budowę ( o ile jest wymagany) oraz zgłoszenia online. Możecie tego dokonać za pośrednictwem tej strony: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ Tutaj także dokonacie zgłoszenia zakończenia budowy, ale to nie zwalnia Was z dostarczenia do odpowiedniego urzędu Dziennika Budowy.

Po drugie

Niezwykle istotnym udogodnieniem stało się wprowadzenie do ustawy katalogu, który jasno i klarownie określa, kiedy składamy wniosek o pozwolenie na budowę, a w jakim przypadku niezbędne okaże się jedynie zgłoszenie.

To istotna zmiana z punktu widzenia inwestora, które wielokrotnie balansował na krawędzi interpretacji przepisów.

Analizując wspomniany katalog warto zauważyć, że ustawodawca zdecydował się wyłączyć z pozwolenia na budowę i zgłoszenia:

 • wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
 • wolno stojące altany o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • altany działkowe i obiekty gospodarcze, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych;
 • przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 m2;
 • przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy do 35 m2;

Nie wymaga decyzji pozwolenia na budowę, ale wymaga zgłoszenia budowa:

 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 , których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora;
 • wolno stojących: a) parterowych budynków gospodarczych, b) garaży, c) wiat – o powierzchni zabudowy do 35 m2 , przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • przydomowych:
 • a) ganków,
 • b) oranżerii (ogrodów zimowych) – o powierzchni zabudowy do 35 m2 , przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy:
 • a) do 35 m2 ,
 • b) powyżej 35 m2 , ale nie więcej niż 70 m2 , przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m – przy czym liczba tych budynków na działce nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki;

Nie wymaga pozwolenia na budowę, ale należy dokonać zgłoszenia w przypadku:

PRZEBUDOWY

 • przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany.

REMONTU

 • budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych;

Nie jest wymagane pozwolenie na budowę i zgłoszenie w przypadku:

PRZEBUDOWY

 • budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych,

REMONTU

 • obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu: – budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych

Po trzecie

Rewolucyjną zmianą w przepisach Prawa budowlanego jest kwestia projektu budowlanego.

Otóż nowelizacja ustawy wprowadziła podział jednolitego do tej poru dokumentu, jakim był projekt budowlany, na trzy części:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie,
 • projekt architektoniczno- budowlany,
 • projekt techniczny.

Istotne jest to, że do wniosku o pozwolenie na budowę dołącza się tylko dwa pierwsze projekty. To one wymagają zatwierdzenie przez Starostwo Powiatowe.

Projekt techniczny, natomiast nie podlega zatwierdzeniu i może zostać złożony na każdym etapie postępowania, a już z pewnością musi stanowić załącznik do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Nowelizacja prawa budowlanego w takim kształcie z pewnością ułatwi proces starania się o wymagane prawem pozwolenia, precyzuje niejasne dotąd zapisy i otwiera furtkę do nieco swobodniejszego podejścia do budowy obiektów takich jak wiaty, tarasy, oranżerie i wreszcie domy do 70m2.

W 2019 roku przeciętny metraż budowanych przez Polaków domów wynosił przeszło 143 m2, w 2020 wyraźny wzrost widać w przypadku budowy domów o metrażu pomiędzy 101 m2 -150 m2 oraz 151 m2- 200m2. Czy zmiany w prawie budowlanym skłonią do budowy mniejszych domów? Wkrótce się przekonamy.

Jeżeli planujesz budowę domu lub zależy Ci na kompleksowej budowie domu pod klucz to skontaktuj się z nami pod numerem 696238386 lub napisz do nas na: biuro@budarex.pl

Działamy na obszarze: Białystok, Bielsk Podlaski, Białowieża, Hajnówka, Siemianówka, Narew.