Instalacja odgromowa – obowiązek czy nie?

Czy posiadanie piorunochronu to obowiązek przewidziany przepisami prawa?

Wyładowania atmosferyczne, określane potocznie uderzeniem pioruna to zjawisko w naszej strefie klimatycznej dość częste, ale uzależnione od regionu.

Niemniej jednak jest to ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, zwierząt oraz budynków i znajdujących się w nich instalacji. Uderzenie pioruna niesie za sobą ogromne konsekwencje, często prowadzi również do pożaru.

Instalacji odgromowa w budynku jednorodzinnym to sprawa priorytetowa w przypadku dbałości o bezpieczeństwo domowników oraz mienia. Piorunochron pozwala na przejęcie prądu piorunowego przez budynek i odprowadzenie go instalacją do ziemi, gdzie następuje jego rozładowanie. Dzięki temu mamy pewność, że nie dojdzie do pożaru, zniszczenia instalacji elektrycznej oraz podłączonych do niej urządzeń.

Szczególnie narażone na trafienie piorunem są budynki wysokie, zlokalizowane na wzniesieniach i oddalone od innych zabudowań. Gdy dochodzi do uderzenia pioruna, ten poszukuje najkrótszej drogi rozładowania, dlatego budynki wysokie są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo.

Montaż instalacji odgromowej jest obowiązkiem w kilku przypadkach przewidzianych prawem, ale posiadanie instalacji odgromowej zdecydowanie leży w naszym interesie, pomimo że w wielu przypadkach nie będzie na nas ciążył obowiązek jej montażu.

Instalacja odgromowa jest obowiązkowa w przypadku:

  • domów o powierzchni powyżej 500m2,
  • budynków wyższych niż 15 m,
  • domów wykonanych z materiałów łatwopalnych, czyli np. z drewna. ( bez względu na powierzchnię oraz wysokość).

Obowiązkiem posiadania instalacji jest również spełnienie wymogów dotyczących wskaźnika zagrożenia piorunowego, który oblicza się według określonych zasad. Wyliczeń dotyczących osiągnięcia tego wskaźnika dokonuje osoba uprawniona posiadająca wiedzę i doświadczenie. Na etapie projektowania domu, obliczeń dokonuje projektant. Takiego wyliczenia można dokonać samodzielnie, ale opatrzone jest ono ryzykiem błędu, dlatego doradzamy skorzystać z pomocy fachowca.

Gdy decydujesz się na budowę domu, warto sprawdzić, czy projekt przewiduje montaż instalacji odgromowej. Jeżeli nie, zwróć się do projektanta o uzupełnienie projektu o tę instalację. Warto, aby montaż instalacji odgromowej był uwzględniony już na etapie projektu, ponieważ pewne jej elementy będą wykonywane, chociażby przy budowie fundamentów.

Rodzaje instalacji odgromowej

Obecnie istnieją dwa rodzaje instalacji odgromowej:

– instalacja odgromowa tradycyjna

– instalacja odgromowa aktywna.

Instalacja odgromowa tradycyjna

Instalacja odgromowa tradycyjna opiera się na użyciu zwodów poziomych i pionowych, które połączone są przewodami odprowadzającymi z uziemieniem. Tego typu instalacja okala cały budynek. Przyjęty prąd piorunowy trafia za pośrednictwem uziomów do ziemi, gdzie następuje wyładowanie. Rozróżniamy uziomy naturalne (żelbetonowe fundamenty, metalowe rurociągi, uziomy sąsiednich budynków) oraz sztuczne (rury wykonane ze stali ocynkowanej lub miedzi, druty, pręty i taśmy.

Instalacja odgromowa aktywna

Instalacja odgromowa aktywna jest mniej złożona. Wykorzystuje jeden pionowy przewód odprowadzający. Dzięki temu nie trzeba umieszczać jak w przypadku tradycyjnej instalacji, siatki odgromowej na całości budynku. Tego typu instalacja gwarantuje najkrótszą drogę do rozładowania, a dzięki temu minimalizuje ryzyko pożaru i uszkodzenia instalacji wewnątrz domu.

Oba typy instalacji podnoszą bezpieczeństwo domowników oraz minimalizują wystąpienie pożaru po uderzeniu pioruna. A o to, który rodzaj instalacji wykorzystać, najlepiej zapytać fachowca. Wykonanie takiej instalacji należy zlecić osobie, która posiada do tego uprawnienia.

Gdy już posiadamy instalację odgromową, należy pamiętać o tym, aby wykonywać jej regularny przegląd. Zalecamy, aby uprawniony do wykonania pomiarów instalacji odgromowej elektryk, robił to przynajmniej raz do roku.