REMONT DACHU ZGŁOSZENIE CZY POZWOLENIE NA BUDOWĘ?

Planujesz remont dachu? Zastanawiasz się jakie formalności wiążą się z remontem?

Czy remont dachu wymaga pozwolenia na budowę, czy wystarczy zgłoszenie?

W tym artykule postaramy Ci się wyjaśnić, kiedy remont dachu wymaga pozwolenia na budowę, a kiedy zgłoszenia. Wskażemy Ci też inne dokumenty, które będą niezbędne, szczególnie gdy Twój dom jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Przepisy w tym zakresie nieco się zmieniły z uwagi na wejście w życie nowelizacji Prawa Budowlanego, dlatego warto wiedzieć, jak się teraz prezentują i czego wymaga od nas ustawodawca w zakresie remontu dachu.

REMONT CZY PRZEBUDOWA?

W pierwszej kolejności musimy sobie wyjaśnić, czym jest remont. Remont dachu będzie polegał na wymianie pokrycia dachowego bez ingerencji w jego konstrukcję. Jest to odtworzenie stanu pierwotnego, nawet przy użyciu innych materiałów.

Remont zmieni się w przebudowę, gdy nasze działania spowodują zmianę parametrów dachu lub spowodują zmianę sposobu użytkowania tj. wymiana więźby, wstawienie okna, nadbudowę lub podniesienie dachu.

KIEDY ZGŁOSZENIE, A KIEDY POZWOLENIE NA BUDOWĘ?

Remont dachu nie wymaga zgłoszenia, gdy remontowany dom można by wybudować w świetle obowiązujących przepisów prawa na podstawie zgłoszenia.

Zgłoszenia remontu dachu dokonujemy w przypadku, gdy obszar oddziaływania naszej inwestycji wykracza poza naszą działkę. Na przykład wykonujemy wymianę pokrycia dachu na domku szeregowym lub bliźniaku.

Nieco inaczej ma się sprawa w przypadku przebudowy. Przebudowa dachu wymagać będzie zgłoszenia, nawet w przypadku, gdy obszar oddziaływania naszej przebudowy będzie mieścił się w granicach działki.

Natomiast jeżeli nasza przebudowa spowoduje zwiększenie obszaru oddziaływania inwestycji na inne posesje, to nasze plany będą wymagały uzyskania pozwolenia na budowę.

Zgłoszenie czy pozwolenie na budowę to nie jedyne dokumenty, które mogą okazać się niezbędne przy wykonaniu remontu dachu.

Ważną kwestią jest również status budowli w zakresie ochrony zabytków.

Musicie wiedzieć, czy Wasz dom wpisany jest do rejestru zabytków, czy znajduje się jedynie w strefie ochrony konserwatorskiej. Od tego zależy jaki rodzaju dokumentów będzie niezbędny.

POZWOLENIE CZY OPINIA KONSERWATORA?

W przypadku, gdy nasz dom wpisany został do rejestru zabytków przed dokonanie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, należy złożyć wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie robót do właściwego miejscowo konserwatora zabytków.

Wniosek może złożyć osoba lub instytucja mająca prawo do dysponowania nieruchomością. We wniosku należy określić wnioskodawcę, wskazać zabytek, jego położenie oraz numer księgi wieczystej. Ponadto do wniosku należy dołączyć część projektu budowlanego, określającą zakres i wpływ inwestycji na zabytek lub program robót budowlanych oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością.

Na tej podstawie konserwator wyda decyzję administracyjną zezwalającą na wykonanie inwestycji lub odmowę wydania pozwolenia.

Co istotne, w decyzji mogą się pojawić uwagi, jakie inwestor nakaże uwzględnić przy remoncie np.: rodzaj i kolor pokrycia dachowego.

Nieco inaczej wygląda to w przypadku, gdy nasz budynek nie jest ujęty w rejestrze zabytków, ale znajduje się w strefie zabytkowej.

Najczęściej są to budynki znajdujące się w pobliżu “zabytkowej” części miasta. W tej sytuacji należy złożyć do konserwatora zabytków wniosek o wydanie opinii dotyczącej planowanej inwestycji. Tak jak poprzednio wniosek o wydanie opinii składa osoba lub instytucja posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością, określając położenie nieruchomości, nr działki i księgę wieczystą. Zamiast projektu budowlanego, jedynie opisuje planowany do wykonania zakres prac.

Konserwator zabytków ma 30 dni na wydanie opinii. Określi w niej swoje stanowisko i wskaże zalecenia.

Opinia lub pozwolenie konserwatora stanowią załącznik do zgłoszenia oraz pozwolenia na budowę.

Opinia lub pozwolenie konserwatora zabytków określające jakich materiałów należy użyć przy realizowanej inwestycji, mogą generować dodatkowe koszty. Ponieważ mogliśmy planować wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki, a konserwator wskazał np. dachówkę ceramiczną, która jest zdecydowanie droższa. Na tego typu rozwiązania musimy być przygotowani.

Jeżeli chcielibyście poszerzyć swoją wiedzę o aktualne przepisy Prawa Budowlanego, to zachęcamy do przeczytania naszego poprzedniego artykułu Budowa domu, a zmiany w prawie budowlanym 2022.

A jeżeli szukacie solidnej i doświadczonej firmy, która wykona dla Was remont lub przebudowę dachu, to zapraszamy do kontaktu pod numerem 696238386 lub napisz do nas na: biuro@budarex.pl

Działamy na obszarze: Białystok, Bielsk Podlaski, Białowieża, Hajnówka, Siemianówka, Narew.

REMONT DACHU ZGŁOSZENIE CZY POZWOLENIE NA BUDOWĘ?
REMONT DACHU ZGŁOSZENIE CZY POZWOLENIE NA BUDOWĘ?